På svenska In English  Auf Deutsch    

Vem bör inte använda stödstrumpor? 

På de flesta medicinska förpackningar och artiklar finns något som heter kontraindikationer. Det betyder när man inte ska använda läkemedlet till skillnad på när det rekommenderas att man gör det. 

Om du har något av följande symptom/problem bör du inte använda stödstrumpor:
  • Diabets
  • Symptomgivande arteriell insufficieens
  • Vätskande eksem
  • Vätskande bensår
  • Hudinfektioner
Kom ihåg att läkares rekommendation alltid ska följas, ovanstående är generella instruktioner. 

Man bör ej heller använda stödstrumpor i liggande läge eftersom trycket på ben och fötter då minskar och nyttan med kompression avtar. 

Vi rekommenderar också att man bara använder klass 2 kompression i samråd med läkare.