På svenska In English  Auf Deutsch    
Når du leser om støttestrømper brukes ofte mmHg, og vi ofte får spørsmål om hva det betyr. Støttestrømper er formet slik at de trykker sammen benet og det er dette trykket som måles i mmHg. Jo høyere trykk, jo høyere mmHg.
 
Hg står for kvikksølv (Det latinske navnet er Hydrargyru) og mm står for millimeter. Opprinnelig målte man hvor mange millimeter kvikksølvet steg i et barometer når lufttrykket endres. Du finner mer informasjon her http://no.wikipedia.org/wiki/MmHg
 
Det som er viktig å forstå er at høyere mmHg betyr høyere trykk. For å vite hvilket trykk du skal velge, kan du lese mer her: http://www.butik21.com/no/page/om-stottestromper.php